Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů - Ruční výroba pivní kosmetiky s obsahem velkého množství piva, chmelového extraktu a pivovarských kvasnic.

pivni-kosmetika.eu

Zpracování osobních údajů

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR)

Správce osobních údajůS A E L A  s.r.o., se sídlem Hlavní 171/5, 747 71 Brumovice, IČO: 25373439, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. C 16030,  email: info@saela.cz, web: www.pivni-kosmetika.eu (dále jen „společnost“ nebo „správce“).

PREAMBULE

I. ZPRACOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY

1.Jako správce vašich osobních údajů (kontakt viz výše) odpovídáme za jejich ochranu a zavazujeme se je zpracovávat s odpovídajícím technickým a organizačním zabezpečením. Jsou-li nám předány v rámci objednávky zboží či služeb, zpracováváme je vždy za níže uvedených podmínek.

2.  Účel, právní základ zpracování a doba zpracování vašich osobních údajů je následující:

a) účel: vyřízení objednávky a navazujících smluvních či zákonných povinností, vyřízení reklamace a další úkony související se smluvními povinnostmi; právní základ: plnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR); doba zpracování: 2 rokypřípadně do konce záruční doby, trvá-li déle než dva roky.

(b) účel: archivace účetních dokladů na základě povinnosti vyplývající z účetních právních předpisů; právní titul:splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR); doba zpracování:určená příslušným právním předpisem.

(c) účel: přímý marketing - nabízení zboží a služeb, oznamování slevových akcí, výprodejů, zasílání informací o e-shopu a nabízených produktech apod., zejména formou zasílání obchodních sdělení na e-mail (ve smyslu § 7 zák č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti), právní důvod: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); délka zpracování: 3 roky.

d) účel: zajištění IT a síťové bezpečnosti zpracováníprávní základ: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR); délka zpracování: 3 roky.

e) účel: případné vymáhání právních nároků z uzavřené smlouvy či související právní sporyprávní základ: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR); délka zpracování: 3 roky.

3. Nemáte povinnost nám osobní údaje poskytnout, jedná se však o podmínku pro realizaci objednávky (uzavření smlouvy) - zpracování budeme provádět ze smluvních důvodů.

4. V rámci zpracování osobních údajů můžeme předat Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům a příjemcům:

 • poskytovatelé softwaru – pro usnadnění provozu e-shopu a zajištění jeho technického zabezpečení (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém či EPR systém, kancelářské aplikace apod.),
 • provozovatelé záložních serverů a jiného hardwearu - za účelem zajištění řádného provozu e-shopu a ochrany a dostupnosti souvisejících dat,
 • účetní kancelář - za účelem vedení účetní agendy a související archivace daňových dokladů,
 • daňový poradce, auditor, advokátní kancelář za účelem poradenství v souvislosti s provozem e-shopu,
 • inkasní agentury - za účelem vymáhání či inkasa pohledávek společnosti,
 • poskytovatelé platebních brán a bankovním ústavům za účelem vyřízení vaší objednávky,
 • dopravní společnosti za účelem zajištění dopravy vámi objednaného zboží,
 • orgánům státní správy v případech stanovených právními předpisy,
 • případně další osoby,

vše podle aktuálních potřeb a v rozsahu nezbytném pro organizační a technické zajištění řádného provozu e-shopu.

5. Pro vyjádření nesouhlasu (námitky) se zpracováním vašich osobních údajů, jakož i uplatnění dalších práv, které můžete vůči nám během zpracování uplatnit (naleznete je ZDE) použijte tuto adresu info@saela.cz.

II. ZPRACOVÁNÍ V RÁMCI VYŘIZOVÁNÍ DOTAZŮ/PODNĚTŮ

1. Jako správce vašich osobních údajů (kontakty ZDE) odpovídáme za jejich ochranu a zavazujeme se je zpracovávat s odpovídajícím technickým a organizačním zabezpečením. Jsou-li nám předány v rámci dotazů/podnětů týkajících se zboží čí služeb nebo jiných záležitostí týkajících se provozu e-shopu(prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu, telefonu, chatu apod.), zpracováváme je vždy za níže uvedených podmínek.

2. Účel, právní základ zpracování a doba zpracování vašich osobních údajů je následující:

a) účel: vedení korespondence a uchování historie korespondenceprávní základ: plnění smlouvy - jednání o objednávce (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. b) GDPR) a oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR) v případě dotazů nesouvisejících se zájmem návštěvníka webu uzavřít objednávku; doba zpracování: 1 rok od vyřízení dotazu či podnětu,

b) účel: obesílání tazatelů ke zboží či službám - nabízení zboží a služeb, oznamování slevových akcí, výprodejů, zasílání informací o e-shopu a nabízených produktech apod. - zejména formou obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu (ve smyslu § 7 zák č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti); právní důvod: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); délka zpracování: 1 rok.

c) účel: fyzická, IT a síťová bezpečnost zpracování;právní základ:oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR); doba zpracování: 1 rok.

3. Do zpracování vašich osobních údajů zapojujeme tyto zpracovatele:

poskytovatelé softwaru – pro usnadnění provozu e-shopu a zajištění jeho technického zabezpečení (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém či EPR systém, kancelářské aplikace apod.),

provozovatelé záložních serverů a jiného hardwaru - za účelem zajištění řádného provozu e-shopu a ochrany a dostupnosti souvisejících dat.

4.Pro vyjádření nesouhlasu (námitky) se zpracováním vašich osobních údajů, jakož i pro uplatnění dalších práv, které můžete vůči nám během zpracování uplatnit dle čl. IV ZDE nám pište zde: info@saela.cz.

5. Pokud si na základě korespondence  s námi objednáte zboží či služby, vaše údaje budou zpracovány za podmínek uvedených v předchozím článku I. ZDE.

III. ZPRACOVÁNÍ PŘI HODNOCENÍ NÁKUPU HEURÉKA.CZ

1. Jako správce vašich osobních údajů (kontakty ZDE) odpovídáme za jejich ochranu a zavazujeme se je zpracovávat s odpovídajícím technickým a organizačním zabezpečením. Jsou-li nám předány na základě vyplnění dotazníku pro hodnocením nákupu(prostřednictvím e-mailu), zpracováváme je vždy za níže uvedených podmínek. 

2. Účel, právní základ zpracování a doba zpracování vašich osobních údajů je následující:

a) účel: zjištění vaší spokojenosti s nakupováním u nás a umístění vašeho hodnocení zcela anonymně na portálu Heuréka.cz; právní důvod: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); doba zpracování: 1 rok od vyřízení dotazu či podnětu.

3. Do zpracování vašich osobních údajů zapojujeme tyto zpracovatele:

 • Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha, IČ: 02387727, za účelem vygenerování dotazníku spokojenosti,
 • poskytovatelé softwaru – pro usnadnění provozu e-shopu a zajištění jeho technického zabezpečení (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém či EPR systém, kancelářské aplikace apod.),
 • provozovatelé záložních serverů a jiného hardwaru - za účelem zajištění řádného provozu e-shopu a ochrany a dostupnosti souvisejících dat.

4.Pro vyjádření nesouhlasu (námitky) se zpracováním vašich osobních údajů, jakož i pro uplatnění dalších práv, které můžete vůči nám během zpracování uplatnit (viz násl. článek) nám pište na tento e-mail: info@saela.cz.

IV. PRÁVA ZÁKAZNÍKA

Po dobu, kdy zpracováváme vaše osobních údaje máte právo:

 • požadovat po společnosti informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po společnosti vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
 • vyžádat si u společnosti přístup k vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
 • přenést vaše osobní údaje k jinému správci,
 • vznést námitku v případě zpracování vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti (viz. čl. I odst. 2 písm. c,d, a e) a čl.II odst. 2 písm. a), b),
 • odhlásit se z odběru obchodních sdělení ve smyslu § 7 zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Pro uplatnění výše uvedených nároků pište na e-mail: info@saela.cz. V případě pochybností, zda-li zpracováváme vaše osobní údaje řádně - podle příslušných právních předpisů, můžete se obrátit rovněž na Úřad pro ochranu osobních údajů.


ORIGINÁLNÍ RUČNÍ VÝROBA PIVNÍ KOSMETIKY

vychází z mnohaleté tradice českého pivovarnictví. Pivo je zdrojem vitamínů skupiny B, stopových prvků a minerálů. Tyto výrazně napomáhají regeneraci pokožky. Chmel ji čistí, zklidňuje a zvláčňuje.

Pivní kosmetika SAELA je vyráběna ručně a obsahuje velké množství piva, chmelový extrakt a pivovarské kvasnice. Výrobky neobsahují žádné syntetické barvy.

2010 © Publikuje firma SAELA s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.

Zpracování osobních údajů
Facebook | Zajímavé odkazy

© www.pivni-kosmetika.eu

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookie.   Další informace