Výhradní distributor (dovozce) pro Slovensko

Pavol Bedri
Orolská 1075/1
010 01 Žilina
Tel.: +421 903 821 212
Email: obchod@pivnakozmetika
Web: www.pivnakozmetika.sk

IČO: 43 038 204
IČ DPH: SK1023131175
č. OŽP-I/2006/02845-2/CR1, č. ŽR 580-34695.
č.účtu : 2629788746/1100
Logo Pivná Kozmetika