Berechtigung, die Daten zu Registrierungszwecken zu verarbeiten

Berechtigung, die Daten zu Registrierungszwecken zu verarbeiten

dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR”)

Správce osobních údajů: S A E L A  s.r.o., se sídlem Hlavní 171/5, 747 71 Brumovice, IČO: 25373439, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. C 16030,  email: info@saela.cz, web: www.pivni-kosmetika.eu (dále jen „společnost“ nebo „správce“).

I. Rozsah zpracování

Vaše osobní údaje(dále jen “”) budeme v případě vaší registrace zpracovávat v následujícím rozsahu:jméno, příjmení,e-mailová adresa, bankovní účet, telefon, případně další obecné a identifikační údaje.

II. Účel zpracování

Vaše OÚ budeme zpracovávat zejména za účelem umožnit vám zjednodušeně nakupovat, a dále pro marketingové účely: nabízení zboží a služeb, oznamování slevových akcí, výprodejů, zasílání informací o e-shopu a nabízených produktech apod. - zejména formou obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu (ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti).

III. Doba zpracování

Vaše OÚ budeme zpracovávat po dobu 3 let, nerozhodnete-li se uděliti nám souhlas opakovaně.

IV. Zapojení zpracovatelé

Kromě správce mohou vaše OÚ zpracovávat  také tito zpracovatelé:

  • marketingové a PR společnosti zajišťující reklamní kampaně a propagační akce (včetně těch zajišťujících propagaci pomocí softwarových aplikací, které vyhodnocují vaše preference podle chování na internetu),
  • poskytovatelé softwaru – pro usnadnění provozu e-shopu a zajištění jeho technického zabezpečení (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém, kancelářské aplikace apod.);
  • provozovatelé záložních serverů a jiného hardwaru - za účelem zajištění řádného provozu e-shopu a ochrany a dostupnosti souvisejících dat.

V. Vaše práva týkající se zpracování

Poskytnutí údajů je zcela dobrovolné - v důsledku jejich neposkytnutí je nebudeme moct zpracovávat pro výše uvedené účely.

Po dobu zpracování vašich OÚ máte právo:

  • vzít souhlas kdykoli zpět, a to bez jakýchkoli sankcí,
  • požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
  • vyžádat si u správce přístup k vašim osobním údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po správci výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,
  • přenést vaše osobní údaje k jinému správci
  • odhlásit se z odběru obchodních sdělení ve smyslu § 7 zák č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Pro uplatnění výše uvedených nároků pište na e-mail: info@saela.cz. V případě pochybností, zda-li zpracováváme Vaše osobní údaje řádně - podle příslušných právních předpisů, můžete se obrátit rovněž na Úřad pro ochranu osobních údajů.

VI. Účinnost souhlasu

Souhlas, který nám udělujete za výše uvedených podmínek se stane účinným po kliknutí na ověřovací odkaz, který vám zašleme na e-mail.


DIE URSPRÜNGLICHE MANUELLE HERSTELLUNG DER BIERKOSMETIK

basiert auf der langjährigen Tradition des tschechischen Brauwesens. Bier ist eine einzigartige Quelle von B-Vitaminen, Spurelementen und Mineralen, die zur Hauterneuerung deutlich beitragen. Hopfen reinigt, beruhigt und macht weich.

Bierkosmetik SAELA wird manuell hergestellt und beinhaltet eine große Menge von echtem böhmischem Bier, Hopfenextrakt und Brauhefen. Die Erzeugnisse beinhalten keine synthetischen Farben.

2010 © Publiziert von SAELA s.r.o. Alle Rechte vorbehalten.

© www.pivni-kosmetika.eu

Wenn wir Dienstleistungen anbieten, helfen wir Cookies. Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie der Verwendung des Cookies zu.   Weitere Informationen